Scroll Top

Over SAM en Matchcare

SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers.
SAM zorgt voor verbinding en kennisdeling tussen professionals, stimuleert de leden om zich te profileren, vertegenwoordigt hun belangen en draagt bij aan de professionalisering en doorontwikkeling van het vakgebied.
Matchcare biedt organisaties en professionals binnen het Sociaal Domein software en kennisondersteuning op het gebied van doelmatigheid en participatie. Matchcare is specialist in talent- en teamontwikkeling door talent, vakvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden en arbeidsmarktdata bij elkaar te brengen.