Scroll Top

Achtergrond

De ontwikkelingen in het werkveld van professionals in het publiek sociaal domein gaan snel er is steeds meer aandacht voor vakmanschap en voor de ‘menselijke maat’. Een belangrijk kenmerk van de positie van deze professionals is dat zij als het ware dubbel gebonden zijn. Zij richten zich op de individuele ondersteuningsbehoefte van burgers maar hebben ook een maatschappelijke opdracht. Tijdens de beroepsbeoefening van deze professionals kunnen diverse spanningsvelden en dilemma’s ontstaan. Dit maakt het belangrijk om blijvend te werken aan professionele ontwikkeling en vakmanschap. SAM heeft als beroepsvereniging hiervoor een beroepsprofiel en een beroepsstatuut opgesteld. Deze documenten zijn de basis voor de ontwikkeling van de SAM OntwikkelScan.

De SAM OntwikkelScan is voor alle uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein: uitvoerders van de Participatiewet, de Wmo, Jeugdwet, en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

De belangrijkste doelen van de SAM OntwikkelScan zijn:

• tijd, ruimte en rust om te reflecteren op jezelf, je handelen en je vakmanschap
• blinde vlekken ontdekken
• zicht krijgen op leidende principes
• zicht op eigen drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten
• concrete adviezen om talenten meer te benutten
• meer motivatie om aan de slag te gaan met talenten en ontwikkelpunten

Persoonlijke voorkeuren

De Carrière Ankers van Schein

De meeste professionals volgen een opleiding, vinden een baan, doen allerlei cursussen en veranderen van baan zonder dat ze systematisch kijken naar hun drijfveren. Hierdoor komt het regelmatig voor dat professionals, ondanks hun opleiding en ervaring, toch niet gelukkig zijn in hun werk. Schein noemt deze drijfveren carrièreankers. Carrièreankers zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in individuele vrijheid of ga je meer voor macht en status? Schein onderscheidt acht carrièreankers; Inhoud, Management, Stabiliteit, Autonomie, Ondernemerschap, Toewijding, Uitdaging en Levensstijl.

Het RIASOC-model

Het RIASOC-model van psycholoog John L. Holland, bestaat uit de Holland Codes. Deze Holland Codes zijn persoonlijkheidskenmerken die dr. Holland ontwikkelde. Dr. Holland redeneerde dat professionals het beste werk leveren in een werkomgeving die past bij hun voorkeuren. Om tot de meest optimale combinatie te komen, kunnen professionals en werkomgevingen dan ook op elkaar afgestemd worden. Holland’s model bestaat uit zes persoonlijkheidskenmerken, de meeste professionals passen in een paar van deze categorieën:

  • Realistisch: praktisch, fysiek, concreet, praktijkgericht, machines en gereedschap
  • Intellectueel: analytisch, intellectueel, wetenschappelijk, onderzoekend, denker
  • Artistiek: creatief, origineel, onafhankelijk, chaotisch, inventief, media, grafisch en tekst
  • Sociaal: coöperatief, ondersteunend, helpend, helend/verzorgend, onderwijzend
  • Ondernemend: competitieve omgevingen, leiderschap, overtuigend, status
  • Conventioneel: gericht op detail, organiserend, geordend

De uitkomst van deze vragenlijsten wordt vertaald naar het MOTIEV-model, bestaande uit 6 verschillende aspecten, ingedeeld in twee groepen.
Wat betekent het voor professionalisering om mens-, organisatie-, of taakgericht te zijn? En wat betekent het om meer initiërend, explorerend of volgend/onderhoudend te zijn?

Vakvolwassenheid

De SAM OntwikkelScan is gebaseerd op het beroepsprofiel voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein.

In dit beroepsprofiel staan de beroepsmissie, kerntaken en kerncompetenties beschreven van een uitvoerend professional in het publiek sociaal domein.

De SAM OntwikkelScan is verder gebaseerd EQF-niveau 5 (European Qualification Framework). Dit is het kwalificatieniveau dat nodig is voor het behalen van een Europees erkend certificaat ‘Professional Publiek Sociaal Domein’. Meer informatie hierover vind je op de website van het Kwaliteitsregister Sociaal Domein: www.krsd.nl

De OntwikkelScan is wetenschappelijk gevalideerd.

Interesse?

Heeft u interesse in wat de SAM OntwikkelScan kan betekenen voor uw organisatie als geheel of voor individuele professionals, laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen zo snel als mogelijk contact met u op.

Wilt u alvast een voorbeeldrapport inzien klik dan hier.